KennisCentrum Waterbodem

Welkom op KennisCentrum Waterbodem.

KennisCentrum Waterbodem ontsluit relevante informatie op het gebied van waterbodembeheer. Bij waterbodembeheer gaat het om het herstellen, behouden en versterken van de water(bodem)kwaliteit. KennisCentrum Waterbodem is kenniswebsite. De website is vooral bedoeld te faciliteren bij waterbodembeheer, waarbij onderscheid wordt gemaakt in wetgeving, watersysteem en de baggerketen. Specifieke onderwerpen zijn ondergebracht bij thema's.

 

KennisCentrum Waterbodem is een particulier initiatief zonder winstoogmerk. De redactie is in handen van Paul Bertens. Hij is werkzaam als adviseur waterbodem bij een waterschap. De redactie heeft als doelstelling de website continu actueel te houden. Indien u informatie mist, of aanvullingen heeft op bestaande informatie, kunt u contact opnemen met de redactie.